Fidan Finansal Danışmanlık 2009 yılında lise ve daha yüksek eğitimli kişilerin finansal okur-yazarlığını artırmayı, bu kişileri finans ve finansal araştırma alanlarında uzman kişiler haline getirmeyi amaç edinmiş bir kurumdur. Fidan, öğrencilerine coğrafik sınırları ortadan kaldırarak araştırma yapma fırsatı sunmaktadır.

Fidan Finansal Danışmanlık’ın misyonu eğitimlerinin erken bir aşamasında onları araştırma ile tanıştırmaktır. Araştırma yapmak, sınıfta ezbere öğrenmekten daha üstün bir öğrenme tekniğidir.

Fidan A.Ş. öğrencilerine online eğitim ve araştırma olanakları sunmaktadır. Eğitim programlarının eğitmenleri dünyanın en iyi üniversitelerinden seçilmiş profesörlerden oluşmaktadır. Öğrenciler araştırma grupları içinde çalışılarken, ünlü profesörler yanlarında konusunda uzman bir araştırma asistanı ile beraber öğrencilere yol göstereceklerdir. Bu ayrıcalıklı eğitim ortamı öğrencilerin dünya çapında birer bilim adamı, araştırmacı, eğitmen ya da iş insanına dönüşmesine katkıda bulunacaktır.

Misyon: Fidan Finansal Danışmanlık’ın misyonu eğitimlerinin erken bir aşamasında onları araştırma ile tanıştırmaktır. Araştırma yapmak, sınıfta ezbere öğrenmekten daha üstün bir öğrenme tekniğidir. Araştırma yapan öğrenci, sadece bilgiyi öğrenmez, bilgiyi kullanıp onu daha farklı bir yapı haline getirebilir. Araştırma yapmak yaratıcılığı, bilgiyi, çok yönlülüğü, ve konuya odaklanmayı geliştirir. Bizim mottomuz araştırmacının daha iyi bir öğrenci olduğudur.

Vizyon: Fidan’ın vizyonu lise ve daha yüksek eğitimli kişileri akademik tekniklerle, yani araştırma yapmaya yönlendirerek eğitmektir. Araştırma yapabilen bir insan öğrenmeye çalıştığı konuyu daha iyi ve derinden anlar Fidan’ın hedefi araştırma yapmak için insanları teşvik etmektir.